Liên hệ

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakistan

– Địa chỉ: Số nhà 117, Phố 11, Khu E-7, Islamabad, Pakistan
– Điện thoại: 00 92 51 2655785/2655787 
– Fax: 00 92 51 2655783
– Email: vnemb.pakistan@yahoo.com
 

Đường dây nóng sứ quán

(00 92 51) 2655785 or (00 92 51) ​​2655787
 

baohocongdan.gif